pomáháme papouškům

Není nám lhostejný osud zvířat v divočině. Bohužel nemáme prostředky na to zachránit všechny, ale určitě se vždy najde něco, abychom pomohli alespoň některým. Pomáhat může každý, ne každý bohužel chce a mnozí o tom jen planě mluví.

Duben 2020


V době vyhlášení nouzového stavu, kdy všechny ZOO musí být zavřené, potřebuje i naše nejoblíbenější ZOO Liberec pomoc. Proto jsme poslali finanční dar a zároveň se tím stali opět mecenáši Amazoňanů zelenolících, ale to je jen bonus.
 

Leden 2020


Letošní rok jsme začali tím, že jsme se stali mecenáši Rajky královské v naší oblíbené ZOO Liberec. Rajky jsou jedny z nejkrásnějších ptáků naší planety a je nutné je zachovat pro příští generace.

 

Listopad 2019


Symbolickou adopcí Papouška sovího jménem Ralph jsme poslali na Nový Zéland alespoň malou finanční částku na záchranu tohoto jedinečného a téměř vyhubeného druhu papouška, Kākāpō.

 

Leden 2019


Finančním darem jsme se stali mecenáši Amazoňanů zelenolících v ZOO Liberec. Snad alespoň trochu vrátíme papouškům to co přinášejí oni nám, radost a respekt k přírodě.

 

aktuální stav konta

Rozhodli jsme se dát stranou určité procento z utržených peněz za naše odchovaná mláďátka papoušků.

V listopadu 2020 tuto částku pošleme zase na pomoc Papouškům sovím na Nový Zéland.

2659
CZK
177
NZD